Home
Coaching
Activiteiten
De therapeute
Contact
Brochure

Tweedaagse verdiepingsopleidingen Cosmic & Flower

In aansluiting aan de vijfdaagse intuïtieve, transformerende en helende opleiding heeft u de mogelijkheid verdere verdiepingsopleidingen te volgen:
 

(1) Maya kalender en Stertetraëder (dag 6 / 7)

Wij gaan kijken wat je zielenpad en leerprocessen zijn die je zelf hebt vastgelegd vòòrdat je incarneerde! Dit doen we met behulp van de Maya Zielenpad Zonzegels.
De Maya kalender is gebaseerd op Galactische kennis waarmee eeuwen geleden al exacte berekeningen werden gemaakt. Zo kun je komen weten welke zielstaken en zielskwaliteiten in je celgeheugen aanwezig zijn en welke benodigde leerprocessen je hiervoor aantrekt! Op de leerprocessen gaan we doelgerichte sessies doen, zodat alle zielskwaliteiten weer in je DNA kunnen ontwaken en je je zielstaak kunt gaan uitvoeren.
Alle vormen in onze Lichtlichamen zijn geometrisch van aard. Tijdens Lemurië (dit is de tijd na de overplaatsing van Adam en Eva, die de mensheid o.a. de kans gaf om zelfstandig te functioneren) én de Atlantische tijd (dit is de periode waar men o.a. alle kennis die de mensheid bezat misbruikte) was de Sferisch ademhaling, via onze Pranabuis, direct gerelateerd aan de elektromagnetische energievelden rondom onze lichaam. Toen wij in de derde dimensie aankwamen vonden er bepaalde veranderingen plaats, zowel op lichamelijk gebied als op de manier waarop we in de “Werkelijkheid” gingen functioneren. Prana betekent Chi oftewel de Levenskrachtenergie. De manier waarop wij deze energie in ons lichaam opnemen beïnvloedt sterk de manier waarop wij de Werkelijkheid ervaren. Vandaag is gericht op het weer herstellen en uitzuiveren van je Stertetraeder en Prana lichtlichaam en het herinneren en toepassen van de Sferisch ademhalingstechniek.

(2) Stralenleer (dag 8 / 9)

De centrale Bron van al het leven, door de Meesters en Meesteressen de centrale zon genoemd, straalt een Lichtkracht uit die twaalfvormig is. De stralen bezitten Lichtkwaliteiten die getransformeerd kunnen worden tot ons aardse niveau zodat wij de energie hiervan kunnen gebruiken zowel psychisch, fysiek als op zielsniveau. De zeven geopenbaarde stralen bevatten normen en waarden die ons helpen onze lessen hier op aarde te begrijpen en te leren. 

(3) Activatie van de Merkaba en de tien transcendente chakra’s (dag 10 / 11)

Een geactiveerde Merkaba is nodig voor verdere spirituele ontwikkeling in deze nieuwe tijd en het weer kunnen activeren van 10 transpersoonlijke chakra’s. Deze hogere chakra’s zijn de hartopeners naar hogere dimensies en pure integratie tussen je persoonlijkheid en je spiritualiteit. Tijdens deze dagen leer je de Merkaba en de transcendente chakra’s activeren en integreren. Eenmaal geïntegreerd bewerkstelligen zij innerlijke vrede, onvoorwaardelijke liefde, meesterschap over het emotionele en mentale lichaam en eenheid met Meesters en hogere lichtwezens en je thuisplaneet.

(4) DNA- transformatie, -heling en -activering van de 22delige DNA structuur (dag12 / 13)

Recente bevindingen in de wetenschap wijzen erop dat het stoffelijke DNA beïnvloedbaar is door het bewustzijn. Metingen hebben aangetoond dat het DNA voor 100% uit intelligente codes bestaat, waarvan de mens er maar 4% gebruikt tijdens zijn leven, dus 96 % blijft ongebruikt. Door Hoogfrequente energieën of coderingen die de Kosmos uitzendt verandert het huidige fysieke lichaam langzaam maar zeker in een fijnstoffelijk lichaam met o.a. een 22 delige DNA structuur. In de vijftiger jaren hebben wetenschappers al ontdekt dat er zich meerdere DNA strengen vormden. Momenteel is dit al bij miljoenen mensen die momenteel leven vastgesteld. De laatste tijd worden er “Twaalfstrengen-Kinderen (de Highlightkids)”, geboren met een volledige aangepaste DNA structuur, al afgestemd op het gouden tijdperk met zeer bijzondere krachten.
Door de wetenschappelijke en spirituele kennis kunnen wij hier gericht mee werken en onze eigen transformatie bespoedigen. Tijdens deze dagen ontvang je inwijdingen en doen wij gerichte activaties en sessies waardoor jouw DNA versneld kan ontwaken en integreren. 

De kosten voor de tweedaagse verdiepingsopleiding zijn inclusief koffie / thee, lunch, opleidingsmateriaal  en ondersteunende energies € 222 (per dag € 111). Cursustijden zijn 10 - 17 uur. Opleidingslocatie is het praktijkadres.  

© praktijk voor natuurgeneeskunde Drs. Sabine Jürgens - powered by axtion